Individuální výcvik

Pokročilá práce pro přivolání psa a základní povely pro zvladatelnost vašeho pejska.

Výcvik navazuje na socializaci štěňátek a pokračuje s výukou dlaších cviků, které jsou zapotřebí k ovladatelnosti psa. Je důležité pravidelně procvičovat ostatní cviky, abyste dosáhli pozornosti svého pejska, protože při procvičování cviků pejska odměňujete, a to se mu líbí. Vytváříte mu příjemné pocity.

 

Zdařilá komunikace určuje kvalitní výcvik psa.

A) Poznat a respektovat psa v jeho podstatě

B) Oboustraný zájem o komunikaci

C) Přehlednost a jednoznačnost signálů pro obě strany pes a člověk

D) Definice symbolů (symbolům přiřadit významy)

 

Chceme-li vést kvalitní výcvik psa, je zapotřebí porozumět, jak psi řeší komunikační problémy a musíme se oprostit od našich lidských interpretačních vzorců.

Pes žije ve světě pocitů a požadavků, motivován svým přirozeným pudem pro přežití. Žije a prožívá každý okamžik jako skutečnost. Nemůžeme přemýšlet o tom, zda jeho vnímání skutečnosti nebylo náhodnou výplodem jeho fantazie nebo výmysl. Žije v okamžiku tím, co cítí, vidí, slyší, čichá a chutná. Jeho obraz světa určuje okamžik.

Pes nebude přemýšlet o tom, zda problém je skutečně problémem. Psi jsou od přírody cíleně zaměřeni a proto se pokouší rozeznat funkční stavy, které jim dále pomohou při řešení obtížných úkolů. Pro psa je například přirozené přijít na to, že tlakem na kliku u dveří může sám odevřít dveře. Nebude se však pokoušet pochopit otvírací mechanizmus dveří. Hlavně že se otevřou, když na kliku tlačí. Psa zajímá vždy jen ,,JAK" nikdy ne ,,PROČ".

Pro psa je každý zvuk, každý posunek, každá mimika lidského protějšku důležitá pro jeho posouzení, a to nejen při výcviku psa.

Jednotlivé signály, zejména při cvičení psa, by pro něj měly vyjadřovat jeden pocit nebo požadavek, a nesmí být nestálé.

Posunek při výcviku psa pro "přijď " musí vždy znamenat "přijď". Každé překřížení nebo zdvojení významu znamená pro psa stres.