Služby

V mojí škole pro psy "V.I.P. psí škola" je výcvik určen pro všechny rasy i nerasy pejsků bez rozdílu věku.

Při výcviku psů poskytuji služby na profesionální úrovni s individuální přístupem výcviku. 

Díky mým bohatým praktickým zkušenostem  s výcvikem psů a vynikajícím výsledkům s mými vlastními psy mohu připravit pro vašeho čtyřnohého přítele "výcvik na míru" , poskytnout Vám odborné rady a postupy při výcviku vašeho pejska.

 

Nuda je jedním z důvodů, proč se u psů začínají projevovat změny v chování. Jestliže věnujete pravidelně čas aktivitě vašeho pejska, třeba při dovolené, a následně, když nemáte vy a vaše rodina tolik času věnovat se jeho výcviku a jiným aktivitám, musíte počítat s tím, že se pes začne nudit. To se může projevovat nadměrným štěkáním a destruktivním chováním psa.

Připravte si tedy si plán výcviku a činností vašeho psa dříve, než dojde ke změnám v jeho chování. Je vhodné začít se věnovat výcviku psa co nejdříve.

Při výcviku psů nebo jiných jeho aktivit je vhodné zavést pravidelnost - rutinu. Psi jsou přátelé zvyků. Jak jsem napsal, je vhodné věnovat se aktivitě vašeho pejska výcvikem. Je to jako když děti chodí do školy. Když se pravidelně učí a opakují látku, dosahují dobrých výsledků. A stejně je to u výcviku pejsků. Když požadujete po vašem pejskovi pravidelně nějakou činnost, také dosahuje dobrých výsledků. Při vhodném výcviku a činnostech zatěžujeme pejska také psychicky a jak víme podle sebe, řešení různých problémů nás umí vyčerpat mnohem více, než velká fyzická zátěž. Je vhodné si naplánovat také krmení vašeho pejska na správné časy a dodržovat je. A to stejně o svátcích, víkendech a zvláštních událostech.

Vezměte psy zpět do psí školy:

Vezměte vašeho pejska do psí školy , abyste ho mohli lépe poznat a lépe mu rozumět. V mojí psí škole se zabývám metodou pozitivního výcviku psů a můžete zde vy i váš čtyřnohý přítel příjemně strávit čas.

Pro výcvik psů mohou být využívány dvě metody výcviku:

Negativní : činnosti, které pejsek dělat musí

Pozitivní : činnosti, které pejsek dělat chce a těší se na ně. Takovýmto výcvikem psa  mu nabídnete duševní stimulaci a poskytujete mu příjemně strávený čas s vámi. Proto se pes na tyto činnosti s vámi těší. Pravidelný výcvik psa jej vede z získávání rutin, které potřebuje.

 

                                                 Výcvik psa - odložení vsedě