Metodika výcviku

Proč se pes chová určitým způsobem?

Jediným důvodem, proč pes reaguje určitým způsobem, je snaha zlepšit jeho situaci. Jak může pes zlepšit jeho vlastní situaci? Dělá to následovně:

-       zvyšováním příjemných pocitů (pozitivní odměna)

-       snižováním malých (nebo větších) nepříjemných pocitů (negativní upevňování a případně oprava)

Chceme odnaučit psa nežádoucí chování? Chceme naučit psa novému chování?

Jak na to?

Výuka nového chování

Výuka může probíhat pouze zvyšováním příjemných pocitů (pozitivní odměna) nebo snižováním malých nepříjemných pocitů (negativní upevňování). Aby bylo dosaženo řízeného podnětu (kdy se pes vždy reaguje na povel) je nutno mnoho opakování, aby okolní rozptylování nebylo silnější než náš podnět. Je také potřeba dostatečné důslednosti, abychom dosáhli nového chování.

Odnaučit psa nežádoucího chování

Je nemožné odnaučit nežádoucí návyk: jeho ignorováním a jeho odměňováním

K dosažení přerušení nežádoucího návyku je třeba použít odpovídající nepříjemné stimulace (dostatečně nepříjemné stimulace společně s nežádoucím chováním k zastavení tohoto chování). V tomto  případě zvíře reaguje na nepříjemný pocit vyhýbavým reflexem. (toto je reflex nervové soustavy). Nemusíme studovat na univerzitě abychom věděli, že máme dát ruku pryč z horkého místa. (toto je naučený reflex) . Faktem je , že majitelé psů v 90% neučí psa něco dělat, psi se učí sami. Samozřejmě, psi se také sami naučí mnoho nežádoucího chování.

Výcvik psa  musí být lidský, vstřícný a také efektivní

Přestože výcvik psa by měl být lidský, ke psům by se nemělo přistupovat jako k lidem, protože psi nejsou lidské bytosti. Psi žijí ve smečce. Psi nemají žádný problém s pravidly ve smečce. Psi nemají žádný problém být na druhé, třetí nebo čtvrté pozici. V demokracii mají psi tendenci se rychle stát “diktátorem”. Proto VY musíte být vůdcem smečky.

NAUČTE SE "ČÍST SVÉHO PSA"